OM INTELLIGUNT

Ordet intelligunt er latin og betyr "å forstå".
Dette er kjernen i alt vi driver med. Vi ønsker å forstå årsaker til hvorfor ting skjer, vi ønsker å være tydelig på hvorfor vi skal gjøre aktivitetene som planlegges og vi ønsker at alle involverte i prosjekter, markedsplaner, strategier etc. har et likt utgangspunkt og felles forståelse av målsetning.

​​​​​​​Vi liker ikke "prøve og feile"- metoden.
Vi er mer glad i "vite og lykkes"-metoden. Vi vil vite hva som skal gjøres, hvorfor det ​​​​​​​skal gjøres og hva vi kan forvente ​​​​​​​av resultater. Kunnskap om hvorfor ting skjer er kjernen i å ​​​​​​​lykkes med markedsarbeid.   

My Image

Vi er opptatt av å være bevisst på hvem vi er og hva vi står for. Vi ønsker å være tydelig på hva våre kunder kan forvente av oss når vi inngår et sammarbeid. Derfor jobber vi hver dag for å etterleve våre verdier. 

Våre verdier

Integritet
Integritet er viktig i alle sammenhenger; i næringslivet, i privatlivet, i kommunikasjon og i ledelse. Intelligunt har stort fokus på integritet. Vi holder det vi lover, vi sier det vi mener og er 100 % ærlige. Det er viktig for oss. Vi er overbevist om at det er viktig for våre kunder også. 

Respekt
Intelligunt skal respektere alle kulturer, alle normer, alle verdier, alle meninger og alle holdninger. Samtidig skal vi være tydelig på våre egne normer og verdier.  

Mot
Intelligunt skal tørre å utfordre seg selv og våre kunder til å ta steget ut av komfortsonen. Der kan det finnes mange spennende og uoppdagede muligheter.