DIGITAL MARKEDSFØRING

Første steg i prosessen er å definere de menneskene vi ønsker å tiltrekke oss. I denne fasen handler det om å definere noen «personas». En personas er en beskrivelse av en attraktiv kunde som du ønsker å tiltrekke deg.

 Definere

Finne

Når du har beskrevet personasene du ønsker å tiltrekke deg, må du finne disse. Tidligere var det nok å sette en annonse i avisen eller på radio, og så kom kundene. Slik er det ikke lengre. Du må kommunisere så tydelig, personlig og direkte til personasene du ønsker tiltrekke deg slik at de ønsker å komme til deg, og ikke til konkurrentene dine som  ønsker akkurat det samme som deg; å tiltrekke seg personasene og pengene deres.

Tiltrekke

For å tiltrekke oss personasene som er definert, må vi tilby dem noe de er interessert i. Vi må ha riktig «agn». Teknikken er å gi bort noe som har verdi for personasene og som de synes er nyttig å få. For å tiltrekke seg de riktige personasene må du være tydelig på hvilket problem du kan løse for dem. 

Begeistre

Når du nå vet hvem du ønsker å tiltrekke deg, du har funnet dem og de har kommet til deg for å få løst et problem, er det på tide å hjelpe, begeistre og bygge tillit. I denne fasen fortsetter du med å gi bort verdifull og nyttig informasjon som hjelper personasene på vei, men som ikke helt løser problemet de har. ​​​​​​​
Når personasene er «fanget i garnet er det på tide å dra garnet om bord». I denne fasen gjelder det å være tydelig på hva du kan hjelpe med for å løse personasens problem og hva hen kan forvente å oppnå ved å kjøpe av deg. Du må ha systemer som gjør det lett for personasen å bli kunde hos deg og du må være tilstede når kjøpsbeslutningen tas. ​​​​​​​

Selge

Faser for utvikling av Magnetmarkedsføring

Følge opp

Det er mye billigere og lettere å selge til noen som har kjøpt av deg tidligere enn å hele tiden jakte nye kunder. I tillegg er fornøyde kunder gode ambassadører som hjelper deg med å markedsføre produktet ditt til andre. Det er derfor viktig å følge opp kundene med mer nyttig informasjon, tilbud om nye relevante produkter etc. 

En viktig forutsetning for å lykkes med Magnetmarkedsføring er å automatisere hele prosessen. Dersom du har en tydelig beskrivelse av personasene du ønsker å tiltrekke og vet hvilke problemer du skal løse for dem, kan hele prosessen automatiseres og du "guider" dem gjennom alle fasene helt frem til salgsfasen. 

Vi har laget en guide for Magnetmarkedsføring som er et nyttig hjelpemidel om du ønsker å sette dette opp for din bedrift. Denne deler vi med deg helt gratis. Den er mer utfyllende enn prosessbeskrivelsen ovenfor. I tillegg ligger det en beskrivelse av fasene personasene går igjennom, og hvilke kommunikasjonstiltak som brukes i hver av fasene.

Lykke til med Magnetmarkedsføringen. Vi vet at det virker!

Digital markedsføring handler nå om mer enn digitale annonser på facebook, LinkedIn eller Instagram, som linkes til hjemmesiden din. Digital markedsføring er i dag et begrep for en hel prosess med å tiltrekke seg kunder, følge dem opp og løse problemer for dem med alle digitale kommunikasjonshjelpemidler som finnes. Digital markedsføring kalles ofte for Inbound Marketing. Vi i Intelligunt kaller det for magnetmarkedsføring.

"Det er bedre å gå hjem og lage ett fiskegarn enn
​​​​​​​å dykke etter fisk på måfå" - 
kinesisk ordtak. 

Det er akkurat slik vi tenker med magnetprosessen.
I tillegg til å lage et fiskegarn, bruker vi agn som de fiskene vi ​​​​​​​ønsker å ha tak i liker.  ​​​​​​​

Prisnippet med magnetmarkedsføring, i motsetning til tradisjonell markedsføring hvor man publiserer en annonse til flest mulig og håper noen er interessert i budskapet vårt, er at vi deler interessant og verdiful informasjon for å tiltrekke oss (derav navnet magnetmarkedsføring) mennesker ​​​​​​​som er interessert i det vi tilbyr, og som med stor sannsynlighet blir kunder.

Magnetmarkedsføring handler om å hjelpe potensielle kunder med nyttig og relevant informasjon, bygge tillit og gi gode opplevelser. Dette gjøres med å dele informasjon med dem som er interessert i det du tilbyr, følge dem opp personlig og gi dem tilbud om hjelp til å løse problemene deres. 

​​​​​​​Et viktig element i magnetmarkedsføring er at alt automatiseres. For å få dette til på en god måte er det viktig med en gjennomtenkt plan, et godt system
for CRM (Customer Relation Management) og automatisering av all kundekontakt og oppfølging. Vi i Intelligunt har et slikt system som kan bygges og skaleres etter​​​​​​​ hver kundes behov.